• +361 400 33 05

Válallási feltételek

Társaságunk feljogosítása személygépkocsik, 3,5 t alatti össztömegű tehergépkocsik és ezek pótkocsijainak hatósági műszaki vizsgáztatására terjed ki. A feljogosítás az alábbiakat tartalmazza:

 • időszakos vizsgálat gyártmány és típuskorlátozás nélkül (gázüzemű is!)
 • vontatásra vonatkozó vizsgálat
 • közreműködő vizsgálóállomások részére engedélyezett adatmódosítások

Nem áll módunkban gázüzemű, valamint egyéb feltételekhez kötött (pl. taxi, oktató jármű, tachográf kötelezettség) járművek vizsgáztatását elvállalni.

Alapvető feltétel, hogy a vizsgáztatni kívánt jármű rendelkezzen hatósági jelzésekkel (2 db rendszám, forgalmi engedély valamennyi lapja), és a jármű adatai a forgalmi engedéllyel megegyezzenek, illetve eltérés esetén legyen jogosultságunk módosításra. Néhány eltérő, konkrét esetben szóbeli felvilágosítást nyújtunk.

A vizsgáztatás folyamata két részből tevődik össze:

 • állapotfelmérés
 • hatósági műszaki vizsga.

Az állapotfelmérések során javítás nélkül alkalmasnak minősülő járműveknek újabb megvizsgálás nélkül azonnal érvényesíteni tudjuk a forgalmi engedélyét.

Kisebb időigényű munkákat (pl. izzócsere, beállítások, stb.) a megvizsgálás során elvégzünk. Ilyen esetben csak a felhasznált anyagok jelentenek többlet költséget, külön munkadíjat a vállalási árunkon felül nem számolunk fel. (Árjegyzékünket és nyitvatartási időnket külön ismertetjük.)

Vizsgára jelentkezni lehet személyesen, telefonon és e-mailen keresztül.

Nyitvatartási időnkön belül (ügytípustól függően) óránként 2-3 járművet programozunk. Így a jelentkezéstől számítva 1-1,5 órán belüli ügyintézési idő várható.

2007. május 1-től kibővült a műszaki vizsgáztatás technológiája. Azokon a járműveken (beleértve az utánfutókat is), amelyeken még nem végeztek eredetvizsgálatot, egy alkalommal a soron következő műszaki vizsgával együtt) un. „integrált vizsgálat”-ot kell elvégeznünk. Ennek hatósági díja 7.200,- Ft.

Az integrált vizsga megszűnt!

Akkor nem kell biztosan elvégezni az integrált vizsgálatot, ha:

A vizsga adminisztrálásához szükséges dokumentumok illetve adatok:

 • Ha a forgalmi engedélyben bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó személy jelen van
  • forgalmi engedély
  • érvényes kötelező biztosítás igazolása
  • személy azonosítására alkalmas érvényes okmány, amely lehet az alábbiak közül bármelyik
  • személyi igazolvány
  • vezetői engedély
  • útlevél
 • Nem személyes eljárás esetén a "Meghatalmazás" nem nélkülözhetetlen, de a forgalmi engedélybe bejegyzett jogosult adataira szükség van.
 • Ha a forgalmi engedélyben bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó egy gazdálkodó vagy egyéb szervezet, még a következő szükséges:
  • aláírási címpéldány(másolat)
  • cégbírósági bejegyzés (esetleg cégkivonat)

Értelemszerűen a meghatalmazáson a meghatalmazó, az aláírási címpéldányon a cég, szervezet képviseletére jogosult aláíró.

Amennyiben a vizsgára állító nem a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó, az alábbi okmányok valamelyikével is igazolhatja jogosultságát:

 • adásvételi illetve ajándékozási szerződés
 • árverési jegyzőkönyv
 • hagyatékátadó végzés
 • bírósági ítélet
 • hatósági határozat

A betelt forgalmi engedély nem akadály, a csere az általunk kiállított "Műszaki adatlap" alapján az Okmányirodában történik.

Vissza az előző oldalra